2017 December Sermons

2017 12 03 am “Advent: Hope”

Psalm 33     Pastor Chuck Carter


2017 12 03 pm “Book of Micah”

Pastor Chuck Carter


2017 12 10 am “Advent: Peace”

Colossians 1: 15-22 Pastor Chuck Carter


2017 12 10 pm “Malachi”

Pastor Chuck Carter


2017 12 17 am “Advent: Joy”

Pastor Chuck Carter


2017 12 17 pm “Hosea”

Pastor Chuck Carter


2017 12 24 am “Advent: Love”

Pastor Chuck Carter


2017 12 31 am “Communion is Not, Communion is:”

Pastor Chuck Carter